dimecres, 14 d’abril de 2010

79 Aniversari de la proclamacio de la Republica

La proclamacio de la Republica a la comarca.

L'efecte de la proclamacio de la Republica el 14 d'abril a les grans ciutats va arribar rapidament a la comarca per tres vies: la radio, el telèfon i el telegrama. L'espontaneitat popular i l'explosio de festa i d'alegria es canalitzaren en el suport popular per la constitució a cada municipi del Comite provisional de la Republica, a partir dels regidors republicans elegits, que rapidament acudiren al seu ajuntament per tal d'aconseguir el poder efectiu i proclamar la República. Els nou ajuntaments,els regidors i els alcaldes i la Federació Republicana Socialista de l'Empordà esdevingueren l'eix de la nova majoria social i politica a l'Alt Emporda.

 Discurs de la proclamacio de la Republica Catalana el 14 d'abril de 1931 per Francesc Macia

El dia 15 a Figueres, una gran manifestació popular va pujar al castell de Sant Ferran per alliberar militars que complien condemna pels fets de Jaca; el dietari de la Biblioteca Popular dóna testimoni del capvespre republicà a Figueres: "Tota la tarda ha restat deserta de public aquesta biblioteca. Aquest, freturós de noves, s''ha mantingut agombolat a la Rambla; a quars de set s'organitzava una manifestació composta d'elements de tots els estaments de la ciutat. Primerament es dirigiren a casa l'Ajuntament on hissaren les banderes republicana i catalana. Segonament vingueren a aquest seu casal de cultura  i l'element estudiantil i obrer hissaren una minuscula bandera tricolor que ja portaven preparada  i al seu lloc corresponent la catalana que posseim.
Tot això s'esdevingué entremig de grans visques a Macia i lluminàries de mangales de diversos colors que donava un conjunt emocionant damunt la gernacio que omplia aquest carrer de Prat de Riba".