dilluns, 14 de juny de 2010

Identificats en trenta segons

La Policía Nacional de la Jonquera estrena un sistema d'identificació que en mig minut permet saber si una persona té cap reclamació judicial

Un dels controls aleatoris de la Policia Nacional
a la Jonquera. Foto: MANEL LLADÓ.
La unitat d'estrangeria i documentació de la comissaria del cos de Policía Nacional de la Jonquera fa els controls de seguretat pública, pertinents i aleatoris, obligats pel codi de fronteres Schenguen, a persones que entren i surten de l'Estat espanyol.
Bàsicament, fan identificacions de persones en controls movibles, controlen vehicles, les infraccions a la llei d'estrangeria, les infraccions penals i atenen les reclamacions judicials. 
A partir de demà disposaran, a més, d'una eina nova per fer la seva feina.
Es tracta d'un sistema automàtic d'identificació, que utilitzaran en persones que ja hagin estat detingudes i tinguin una ressenya policial prèvia. Per exemple, en els casos de persones que estiguin reclamades per la justícia o la policia, en el cas que estiguin en situació de cerca i captura, o bé que tinguin una ordre de reclamació europea. Aquest sistema donarà resposta a aquestes peticions en només trenta segons. Es tracta d'un aparell, únic a la demarcació gironina, que també s'utilitzarà en els casos de persones que no disposin de documentació, per poder conèixer-ne la identitat. Connectat al sistema europeu de base de dades, substituirà el que fins ara ha utilitzat la policia, de pràctica més lenta.

Milers d'identificacions

Els agents del cos identifiquen milers de persones al cap de l'any a la frontera de la Jonquera, i n'identifiquen el nom i cognoms a través del DNI.
Al llarg de tot el 2009 van fer un total de 199.835 identificacions, i els cinc primers mesos d'aquest 2010 –de gener a maig– ja n'han fet 71.051, segons dades facilitades per l'inspector en cap de la comissaria, Antoni Castro.
Pel que fa a detencions, l'any passat en va fer 675, un nombre que amb tota seguretat serà inferior a la d'aquest any, perquè durant cinc mesos ja n'han fet 503. De les 675 detencions de l'any passat, 487 les van fer per infraccions a la llei d'estrangeria. Aquestes dades s'inverteixen els primers mesos d'aquest any, ja que de les 503 detencions, només 111 han estat per infracció a la llei d'estrangeria, i el nombre més alt, 343, corresponen a detencions fetes per reclamacions judicials. Les 40 detencions restant corresponen a infraccions penals. Una altra de les dades que presenta una certa disparitat en relació amb les de l'any passat és el nombre d'expedients incoats per infracció a la llei d'estrangeria; al llarg del 2009 en van incoar 470 expedients, i en els cinc primers mesos se n'han incoat 106, un nombre que a final d'any podria ser inferior al de l'any passat.
D'altra banda, el nombre de persones que la policia francesa va fer tornar a l'Estat espanyol va ser de 3.049 l'any 2009, i enguany, el 2010, és de 1.093. A l'inversa, hi van haver 2.280 devolucions a l'Estat francès l'any passat i, per ara, el 2010 ja n'hi ha hagut 493.
Les persones amb nacionalitats pakistanesa, marroquina i algeriana són les que freqüenten més el pas fronterer, una tendència que no ha variat en els últims anys.

LES DADES

Actuacions de la unitat d'estrangeria i documentació de la comissaria del cos de Policía Nacional de la Jonquera

Nombre de persones identificades en controls mòbils

199.835 (tot l'any 2009)

71.051 (de gener a maig del 2010)

Nombre de detencions

675 (el 2009)

503 (els primers cinc mesos del 2010, de les quals 343 són per reclamacions judicials; 111, per infracció a la llei d'estrangeria; 49, per infraccions penals)

Devolucions a l'Estat espanyol

3.049 (el 2009)

1.093 (el 2010)

Devolucions a l'Estat francès

2.280 ( el 2009)

493 (el 2010)

Expedients incoats per infracció a la llei d'estrangeria

470 (el 2009)

106 (el 2010)

Vehicles controlats (turismes i autobusos)

36.099 turismes i 4.054 autobusos (el 2009)

8.129 (el 2010)

Detecció de d ocuments falsificats

28 (el 2009)

41 (el 2010)

Aixecament d'actes per infracció a la llei 1/92 de protecció a la seguretat ciutadana

124 (el 2010)

Sortides obligatòries

38 (el 2010)


Controls hispano francesos

La unitat d'estrangeria i documentació del cos de Policía Nacional de La Jonquera realitza, des de finals de l'any passat i com a sistema experimental, controls conjunts amb la Policía francesa. Aquestes actuacions, que se solen realitzar a la plataforma de l'AP-7, de manera esporàdica, tant d'entrada com de sortida de l'Estat, consisteixen en què agents dels dos cossos participen en el control al mateix temps. Si es detecta que és la policia francesa qui ha fer alguna gestió sobre la persona que estan identificant perquè o bé han detectat que ha comès alguna infracció a França o que està reclamada per un jutjat d'aquest Estat, allà mateix ja poden actuar, i a la inversa si és la policia espanyola la que ha de fer els tràmits. Això permet estalviar els tràmits de comunicació entre els dos cossos policials i de pèrdua de temps. En aquest sentit, l'inspector en cap de la comissaria, Antoni Castro, en fa una valoració positiva d'aquests controls perquè, diu, estalvien molèsties a la gent i s'obté una informació a la qual es pot donar curs al mateix moment. «Des del punt de vista policial és més efectiu, i també per la gent», diu Castro, que afegeix que, a més, els controls permeten una circulació fluida al lloc on es fan. Amb tot, aquest tipus de controls mixtes encara no s'han oficialitzat.

El centre de cooperació

El Centre Francoespanyol de Cooperació Policial i Duanera situat al Pertús, en el qual les diferents policies dels dos països recullen i s'intercanvien informació, s'integraran ara al sistema Eucarys, específic per a la identificació de vehicles, i que inclourà la identitat dels seu propietaris i els permisos de conduir. L'Eucarys l'integraran cinc països. A més de l'Estat Espanyol i l'Estat Francès, inclou també Bèlgica, Holanda i Alemanya.
El centre de cooperació, dins el marc de Schenguen, el formen representants de diferents cossos policials: per la banda espanyola hi ha la Policía Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i Duanes. Per la part francesa hi ha els gendarmes, la policia francesa i Duanes. Tots amb un mateix objectiu: recollida i intercanvi d'informació de les seves bases de dades. El centre realitza un treball quotidià del dia a dia, en un nivell inferior al de la Interpol i l'Europol, que actuen sobre xarxes organitzades i temes d'investigació més complexos.
El centre, amb la coordinació espanyola de Manolo Ruiz, organitza també reunions i trobades de serveis entre les policies de tots dos Estats, en un intent de treballar d'una manera coordinada i eficient des del punt de vista operatiu entre els cossos policials.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/180752-identificats-en-trenta-segons.html


(Font.El punt)